Điều tra và quản lý dữ liệu

Chúng tôi hiểu rằng nghiên cứu cần dữ liệu đáng tin cậy.

 

Với kinh nghiệm dày dặn trong thiết kế, thu thập và phân tích dữ liệu, MDRI mang đến những giải pháp hiệu quả nhất trong việc triển khai các cuộc điều tra quy mô lớn sử dụng các phương pháp thu thập đáng tin cậy và minh bạch nhất.

Áp dụng các công nghệ tiên tiến, gồm PAPI và CAPI, với quy trình kiểm tra và giám sát chất lượng chặt chẽ như hệ thống chỉ số được thiết kế để đánh giá biểu hiện của điều tra viên, chúng tôi đã thành công trong việc giảm thiểu các sai số do thu thập dữ liệu, đặc biệt là sai số phi chọn mẫu.

Luôn coi trọng vai trò của con người, chúng tôi tự hào về đội ngũ giám sát có động lực làm việc và đạo đức nghề nghiệp vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc của MDRI về sự trung thực và minh bạch trong thu thập dữ liệu.

Nghiên cứu thí điểm về Mức độ hoà nhập Người khuyết tật trong Quản trị địa phương
Đánh giá tác động lâu dài của việc học trường chuyên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam
Thúc đẩy sự chuyển dịch hoàn toàn sang phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long – Đánh giá tác động của người thụ hưởng
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Đánh giá tác động các dự án hạ tầng do Cơ quan viện trợ Ailen tài trợ trong Chương trình 135
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện
Nghiên cứu về tài chính/chi phí dạy nghề
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI
Sự tham gia và chấp hành luật pháp: Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI