Điều tra và quản lý dữ liệu

Chúng tôi hiểu rằng nghiên cứu cần dữ liệu đáng tin cậy.

 

Với kinh nghiệm dày dặn trong thiết kế, thu thập và phân tích dữ liệu, MDRI mang đến những giải pháp hiệu quả nhất trong việc triển khai các cuộc điều tra quy mô lớn sử dụng các phương pháp thu thập đáng tin cậy và minh bạch nhất.

Áp dụng các công nghệ tiên tiến, gồm PAPI và CAPI, với quy trình kiểm tra và giám sát chất lượng chặt chẽ như hệ thống chỉ số được thiết kế để đánh giá biểu hiện của điều tra viên, chúng tôi đã thành công trong việc giảm thiểu các sai số do thu thập dữ liệu, đặc biệt là sai số phi chọn mẫu.

Luôn coi trọng vai trò của con người, chúng tôi tự hào về đội ngũ giám sát có động lực làm việc và đạo đức nghề nghiệp vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc của MDRI về sự trung thực và minh bạch trong thu thập dữ liệu.

Đánh giá đóng góp tiềm năng của mô hình Thực phẩm bổ dưỡng học đường của Rikolto (GF@S) trong việc cải thiện bữa ăn học đường và chế độ dinh dưỡng của thanh thiếu niên ở Việt Nam
GEMMES Vietnam giai đoạn 2 (Hợp phần số 3)
Nghiên cứu Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam
Tác động của việc đóng cửa trường học do COVID-19 đối với kết quả học tập của học sinh: Bằng chứng từ Việt Nam
Nghiên cứu về Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam
Chương trình Thúc đẩy Bình đẳng giới và thay đổi hiện trạng ở Châu Á – Thái Bình Dương: Nghiên cứu thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá tính sẵn sàng ứng phó với EUDR của ngành cà phê và gỗ tại Việt Nam
Nghiên cứu thường niên về mức độ hòa nhập của người khuyết tật trong quản trị địa phương
Khát vọng của Việt Nam về mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm: tìm hiểu tiếng nói và quan điểm của nhiều chủ thể
Thúc đẩy cách tiếp cận địa bàn cảnh quan bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Thu thập dữ liệu đầu kỳ  của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” (Dự án GCF2 – SACCR)
Sáng kiến Một sức khỏe – Các can thiệp cải thiện an toàn thực phẩm chuỗi giá trị thịt lợn tại Việt Nam
Nghiên cứu thí điểm về Mức độ hoà nhập Người khuyết tật trong Quản trị địa phương
Đánh giá tác động lâu dài của việc học trường chuyên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam
Thúc đẩy sự chuyển dịch hoàn toàn sang phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long – Đánh giá tác động của người thụ hưởng
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Đánh giá tác động các dự án hạ tầng do Cơ quan viện trợ Ailen tài trợ trong Chương trình 135
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện
Nghiên cứu về tài chính/chi phí dạy nghề
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI
Sự tham gia và chấp hành luật pháp: Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI