Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) là một viện nghiên cứu độc lập. Tại đây, chúng tôi tin rằng nghiên cứu đóng vai trò không thể thiếu trong sự thay đổi và phát triển của xã hội. Tại đây, chúng tôi tin rằng nghiên cứu đóng vai trò không thể thiếu trong sự thay đổi và phát triển của xã hội.
Các dịch vụ chính của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo, dân tộc thiểu số, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động và nhập cư, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục, biến đổi khí hậu, nghiên cứu thị trường – ngành hàng và thương mại, quản trị. Qua các nghiên cứu và hoạt động tư vấn, MDRI đã đưa ra những sản phẩm tư vấn và nghiên cứu giá trị; một số trong đó đã được xuất bản trên các tạp chí quốc tế có uy tín như American Economic Journal, World Development, Health Economic Journal,.. ; và một số khác đã được công bố dưới dạng các báo cáo tư vấn, tóm lược chính sách gửi đến các lãnh đạo cấp cao; và rất nhiều các kết quả khác được trình bày tại các cuộc đối thoại, hội thảo trong và ngoài nước.

Mục tiêu của MDRI trở thành một Viện nghiên cứu chính sách và phát triển hàng đầu tại khu vực sông Mekong. Chúng tôi hy vọng rằng các các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng và uy tín của MDRI sẽ đóng góp vào sự phát triển của khu vực cũng như chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam với các quốc gia có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng.

MDRI hiện được xếp hạng 1 trong số các viện nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam và trong top 17% trên 12,700 viện kinh tế thế giới bởi tổ chức IDEAS: Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

“MDRI đang trên con đường phổ biến kiến thức và tạo ra sự khác biệt.”

MDRI hiện được xếp hạng 1 trong số các viện nghiên cứu kinh tế tại Việt nam và trong top 17% trên 12,700 viện kinh tế thế giới.

Liên Hệ