Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền: Phát hiện từ cuộc khảo sát qua điện thoại

Nhóm tác giả:

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong  và UNDP Việt Nam

Xuất bản:

12/2020

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Trong mắt của người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, Việt Nam được ghi nhận là một quốc gia đã ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch cúm do virus SARS-Cov2 gây ra (hay thường được biết đến với tên gọi là đại dịch COVID-19, hoặc COVID-19). Ngay từ […]

Báo cáo “Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ tổn thương”

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Là các tổ chức quan tâm đến tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UNICEF và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) công bố báo cáo mang tên “Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh […]

54 Dân tộc: Vì sao khác biệt? – Bản cập nhật năm 2018

Giới thiệu

TỔNG QUAN Viện Nghiên cứu và phát triển Mekong (MDRI) xin ra mắt ấn bản thứ hai của cuốn sách “54 dân tộc: Vì sao khác biệt?” uốn sách là phiên bản cập nhật của xuất bản năm 2014 dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình làm việc với […]

Báo cáo phân tích về Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam

Xuất bản

Tháng 6 năm 2016

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Mục tiêu nghiên cứu Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên cứu này đưa ra yêu cầu tổ chức một cuộc khảo sát mới về hộ gia đình tập trung vào việc làm, phúc lợi hộ gia đình, sử dụng dịch […]

Khuyến nghị mô hình tài chính công hiệu quả – Nghiên cứu định mức chi phí nghề đào tạo

Phê duyệt

Tháng 12, 2015

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Mục tiêu nghiên cứu Đây là báo cáo tổng hợp của nghiên cứu Định mức chi phí nghề đào tạo. Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này bao gồm bốn thành phần như sau: Đánh giá hiệu quả của mô hình cấp phát và mô hình phân bổ ngân sách dựa […]

Nghèo đa chiều: Bằng chứng từ Việt Nam

Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Cường và Phùng Đức Tùng

Economics Bulletin, Vol. 35 No. 4 p.A282

Giới thiệu

Nghiên cứu này tìm hiểu về nghèo đa chiều ở Việt Nam sử dụng phương pháp của Alkire và Foster (2007, 2011) và dữ liệu từ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2010 và 2012. Tình trạng nghèo được phân tích theo 5 khía cạnh bao gồm sức khỏe, giáo dục, bảo […]

Liệu các dân tộc thiểu số nghèo nhất có được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo quy mô lớn? Bằng chứng từ Việt Nam

Nguyễn Việt Cường, Daniel Westbrook và Phùng Đức Tùng

The Quarterly Review of Economics and Finance, 2015, vol. 56, issue C, pages 3-14

Giới thiệu

Tóm tắt Để nâng cao cơ hội hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế cho các dân tộc thiểu số nghèo, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một chương trình có tên gọi “Phát triển kinh tế-xã hội cho các xã đang gặp khó khăn nhất trong các dân tộc thiểu số và […]

Sai số phi chọn mẫu và chất lượng dữ liệu: Chúng ta có thể học được gì từ khảo sát để thu thập dữ liệu về các chỉ số đo lường tính dễ bị tổn thương?

Phùng Đức Tùng, Bernd Hardeweg, Suwanna Praneetvatakul và Hermann Waibel

World Development, Vol. 71 (July), p. 25-35. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.11.008

Giới thiệu

Tóm tắt Chúng tôi sử dụng những số liệu còn thiếu, số lượng câu trả lời “không” hoặc “không biết” và số lượng lỗi sai với kiểm tra độ tin cậy để xác định lỗi phi chọn mẫu ở những khảo sát quy mô lớn cho các đo lường tính dễ bị tổn thương đối […]