Văn phòng của MDRI đặt tại Hà Nội

Tầng 8, Tòa nhà Mercury,

444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: +84-4-3247-4668

Fax: +84-4-3247-4596

info@mdri.org.vn

Tuyển dụng: recruitment@mdri.org.vn

Thực tập: internship@mdri.org.vn

Điều tra viên: dieutravien@mdri.org.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp vấn đề về kỹ thuật, vui lòng điền vào phiếu sau.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các góp ý trong khả năng có thể.