Nước sạch và vệ sinh môi trường

Qua nhiều năm nghiên cứu, các công trình của chúng tôi đã cho thấy một trong những thiếu thốn lớn nhất trong đời sống của người nghèo là nước sạch và vệ sinh môi trường. Chủ đề này cũng đang nổi lên là một trong những trọng tâm của các đối tác phát triển và tổ chức NGO quốc tế. Trong khi Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin về mức độ sẵn có, khả năng tiếp cận và sử dụng nước ở các khu vực đô thị và nông thôn là rất quan trọng cho việc phát triển nguồn cung cấp nước an toàn.

 

Chuyên gia của chúng tôi đã đạt được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề nước và vệ sinh môi trường thông qua một số dự án quy mô lớn với các đối tác có uy tín . Hiện nay , chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn khác nhau trong vấn đề nước và vệ sinh môi trường như đánh giá tác động và phân tích phân rã của các dự án nước sạch và vệ sinh cho các nhóm thiệt thòi.

 

Đáng chú ý , MDRI được chọn làm tư vấn nghiên cứu cho Chương trình Hỗ trợ Vệ sinh Cộng đồng Dựa trên Kết quả đầu ra (CHOBA) trong khoảng hai năm qua. Chương trình được thực hiện tại các khu vực nông thôn nghèo ở Việt Nam với mục tiêu cải thiện điều kiện cung cấp nước và vệ sinh môi trường .

Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Khảo sát hộ gia đình về dự án nước sạch tại xã Mỹ Hương
Dự án hỗ trợ cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA)