Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền: Phát hiện từ cuộc khảo sát qua điện thoại

Nhóm tác giả:

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong  và UNDP Việt Nam

Xuất bản:

12/2020

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Trong mắt của người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, Việt Nam được ghi nhận là một quốc gia đã ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch cúm do virus SARS-Cov2 gây ra (hay thường được biết đến với tên gọi là đại dịch COVID-19, hoặc COVID-19). Ngay từ […]

54 Dân tộc: Vì sao khác biệt? – Bản cập nhật năm 2018

Giới thiệu

TỔNG QUAN Viện Nghiên cứu và phát triển Mekong (MDRI) xin ra mắt ấn bản thứ hai của cuốn sách “54 dân tộc: Vì sao khác biệt?” uốn sách là phiên bản cập nhật của xuất bản năm 2014 dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình làm việc với […]

Báo cáo phân tích về Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam

Xuất bản

Tháng 6 năm 2016

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Mục tiêu nghiên cứu Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên cứu này đưa ra yêu cầu tổ chức một cuộc khảo sát mới về hộ gia đình tập trung vào việc làm, phúc lợi hộ gia đình, sử dụng dịch […]

Khuyến nghị mô hình tài chính công hiệu quả – Nghiên cứu định mức chi phí nghề đào tạo

Phê duyệt

Tháng 12, 2015

Giới thiệu

GIỚI THIỆU Mục tiêu nghiên cứu Đây là báo cáo tổng hợp của nghiên cứu Định mức chi phí nghề đào tạo. Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này bao gồm bốn thành phần như sau: Đánh giá hiệu quả của mô hình cấp phát và mô hình phân bổ ngân sách dựa […]