KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ

adb

– Ngân hàng Phát triển Châu Á –

btc

– Cơ quan Phát triển Bỉ –

dfid

– Bộ Phát triển Quốc tế Anh –

AGdfat

– Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc –

dfg

– Quỹ Nghiên cứu Đức –

dial

– DIAL –

duke

–  Đại học Duke –

eastmwest

– Đông Tây Hội Ngộ –

finland

– Đại sứ quán Phần Lan –

fao

– Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc –

goethe

– Đại học Goethe, Frankfurt –

ifad

– Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp –

ilo

– Tổ chức Lao động Quốc tế –

irishaid

– Cơ quan Viện trợ Phát triển Ai-len –

lmdc

– Landell Mills –

luh

– Đại học Leibniz Hannover –

nus

– Đại học Quốc gia Singapore –

odi

– Viện Phát triển Nước ngoài –

theatlantic

– The Atlantic Philanthropies –

tsti

– Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững –

worldbank

– Ngân hàng Thế giới –

unfpa

– Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc –

usaid

– Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ –

undp

– Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc –

KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC

cdi

– Trung tâm Phát triển và Hội nhập –

af

– Trung tâm Phân tích và Dự báo –

gso

– Tổng cục Thống kê –

sg-english

– Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh –

ispard

– Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp –

mpi

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư –

nnptnt

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn –

moet

– Bộ Giáo dục và Đào tạo –

monre

– Bộ Tài nguyên và Môi trường –

moh

– Bộ Y tế –

cema

– Ủy ban Dân tộc –

gntn

– Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên –

vbsp

– Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam –

vnen

– Dự án Mô hình Trường học mới (Vietnam Escuela Nueva) –

vnf1

– Tổng công ty Lương thực miền Bắc –

phvn

– Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam –

yenbinh

– Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Yên Bình –

viettrade

– Cục Xúc tiến Thương mại –