Nét riêng biệt của MDRI nằm ở môi trường làm việc tương trợ và bình đẳng. Ở MDRI, mỗi thành viên đều được khuyến khích phát triển đam mê riêng và sự sáng tạo trong công tác nghiên cứu.

MDRI mang đến nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và điều tra khảo sát về phát triển, dựa trên các nghiên cứu độc lập hay những vấn đề mà các đối tác của Viện đặt ra. Các chuyên gia của MDRI thực hiện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau: giảm nghèo và dân tộc thiểu số, đất đai và nông nghiệp, luật pháp, giáo dục, y tế, môi trường và biến đổi khí hậu, di dân, lao động và các vấn đề xã hội khác.

Đội ngũ nhân viên trẻ tuổi của MDRI sẽ được hưởng nhiều lợi ích khi làm việc với một mạng lưới rộng lớn gồm các chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát triển. Kiến thức và kinh nghiệm thu được qua những cơ hội học hỏi và chia sẻ sẽ giúp các nhân viên MDRI trưởng thành vượt bậc.

MDRI có tiêu chuẩn hàn lâm khắt khe và nhiều kinh nghiệm làm việc trực tiếp. Nhờ đó, các thành viên MDRI có thể rèn giũa trong môi trường học hỏi nghiêm khắc và những kinh nghiệm thực địa tại nhiều địa phương khác nhau (từ vùng sâu vùng xa tại khu vực miền núi phía Bắc tới các bản làng có văn hóa đặc sắc tại Tây Nguyên). Những kinh nghiệm thực địa tại những khu vực khó khăn của đất nước sẽ mang đến cho nhà nghiên cứu và tư vấn một bức tranh tổng thể rõ ràng về những khó khăn mà người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương phải đối mặt, làm cơ sở xây dựng các giải pháp và nghiên cứu thích hợp.

MDRI là một môi trường thích hợp để học hỏi, trưởng thành và làm nên sự khác biệt cho bản thân và tập thể. Chúng tôi luôn chú trọng đẩy mạnh và tăng cường cả việc tự học hỏi lẫn phát triển nghề nghiệp cho các cá nhân.

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội làm việc tại MDRI và có những trải nghiệm như vậy, hãy gửi hồ sơ gồm CV và thư ngỏ cùng các bằng cấp liên quan về cho chúng tôi tại email recruitment@mdri.org.vn.