Dân tộc thiểu số

Việt Nam là ngôi nhà chung nhiều nhóm dân tộc khác nhau. Những nhóm dân tộc này thường sinh sống ở các vùng xa xôi và bất lợi về kinh tế hơn so với các cùng khác trong cả nước, gặp nhiều khó khăn trong hòa nhập xã hội và phát triển kinh tế. Do đó, giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số đang là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với Chính phủ và các đối tác phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn khi mà các điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các yếu tố về văn hóa tập quán chưa được cải thiện và chưa được nhìn nhận, đánh giá thấu đáo, toàn diện đối với từng dân tộc cụ thể để đưa ra được các chính sách giảm nghèo riêng rẽ và phù hợp.

 

Để lấp đầy khoảng trống này, MDRI đã tiến hành các cuộc điều tra với độ tin cậy cao để đánh giá các chính sách giảm nghèo ở cấp quốc gia và đánh giá các tiến bộ đạt được về kinh tế – xã hội giữa các nhóm dân tộc thiểu số. Viện cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển khi thực hiện các dự án nghiên cứu nhằm chia sẻ kịp thời các kết quả để tác động đến chính sách. Thông qua việc áp dụng cách tiếp cận đa chiều để đánh giá các nhóm dân tộc thiểu số, chúng tôi trân trọng sự đa dạng và đặc trưng văn hóa của những cộng đồng này.

 

Một nghiên cứu do MDRI tiến hành tập trung vào các tập quán văn hóa và sinh kế đa dạng của các nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất và thấp nhất trong 5 năm, phân tích cả những nguyên nhân, thành công và thất bại của đói nghèo và đưa ra khuyến nghị điều chỉnh chính sách. Tìm hiểu thêm về Đánh giá về Nghèo kinh niên ở các nhóm dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

 

Một nghiên cứu khác nhắm đến việc ghi nhận những thách thức về kinh tế của các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên và các vùng lân cận, cung cấp thông tin về các đặc tính của các nhóm dân tộc khác nhau. Đọc thêm về dự án Giảm nghèo Tây nguyên: Các vấn đề liên quan đến lao động dân tộc thiểu số.

Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên
Nghiên cứu đầu kỳ cho dự án hồ tiêu bền vững tại Việt Nam
Dự án Đánh giá tác động cầu Cao Lãnh – Khảo sát giữa kỳ
Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai
Chương trình khảo sát xã hội quốc tế – Khảo sát xã hội học tại Việt Nam
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Tìm hiểu về những rào cản trong tiếp cận dịch vụ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình ở cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam
Điều tra định lượng về kinh tế – xã hội các tỉnh thuộc vùng dự án Giảm phát thải (ER-P)
Đánh giá tác động các dự án hạ tầng tài trợ bởi cơ quan viện trợ Ai-Len trong chương trình 135 (năm 2011, 2012) và xây dựng khung giám sát cho các dự án năm 2013-2015
Phân tích điều tra đầu kỳ dự án giảm nghèo Tây Nguyên
Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Đánh giá tình hình sử dụng đất của người dân tộc thiểu số trong vùng dự án VLAP
Dự án sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu: Tăng cường năng lực của cộng đồng trong phòng, giảm nhẹ và ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan