Giáo dục

Ở Việt Nam, giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò trọng tâm, là ưu tiên của chính phủ cũng như mỗi gia đình. Trên thực tế, ngành này được đầu tư nhiều nguồn lực, hơn 20% chi tiêu của nhà nước trong năm 2015, cao hơn tất cả các quốc gia khác trong khối OECD. Với mức đầu tư này, những nỗ lực đã mang lại kết quả: Năm 2015, các học sinh Việt Nam trong độ tuổi 15, được chọn ngẫu nhiên để tham gia bài kiểm tra của Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA), có kết quả đứng thứ 12, cao hơn học sinh đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh.

 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hệ thống giáo dục không có vấn đề gì. Ngược lại , có những nội dung quan trọng mà đất nước cần phải giải quyết một cách toàn diện để chuẩn bị nguồn nhân lực tốt nhất cho tương lai của quốc gia. Một vấn đề chưa giải quyết được là tạo ra cơ hội giáo dục bình đẳng cho tất cả. Báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2015 do MDRI soạn thảo đã chỉ ra thực tế là vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt là với các cấp sau tiểu học, giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số, giữa thành thị và nông thôn. , giữa đa số dân tộc và dân tộc thiểu số , và giữa các khu vực đô thị và nông thôn . Điều này có nghĩa rằng cần nỗ lực nhiều hơn để có thể đưa giáo dục đến với các nhóm thiệt thòi, vùng sâu vùng xa.

 

Một vấn đề nữa là chất lượng, vốn nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Bất kể những khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực này, học sinh Việt Nam bị cho là không được trang bị đủ kỹ năng mềm như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, v..v.., là những kỹ năng không thể thiếu để tạo ra nguồn nhân lực cạnh tranh và hiệu quả cho thị trường lao động. Liên quan đến vấn đề này, các biện pháp cải các đã được áp dụng trong toàn bộ hệ thống, một trong số đó là dự án Mô hình trường học mới VNEN. Quỹ tài trợ 84,6 triệu đô từ Quỹ Đối tác Toàn cầu cho Giáo dục (GPE) đã được trao cho chính phủ Việt Nam nhằm mục đích phát triển phương pháp dạy và học, tổ chức lớp, đánh giá học sinh và sự tham gia của cộng đồng theo hướng đổi mới sáng tạo. Phương pháp giảng dạy được thiết kế để phát triển tư duy độc lập ở trẻ em càng sớm trong năm học chính và thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục cho học sinh thiệt thòi và học sinh dân tộc thiểu số, những đối tượng được hỗ trợ thông qua việc thực hiện mô hình này. Với giáo dục là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của mình, MDRI đã thực hiện đánh giá tác động độc lập cho chương trình này hơn 4 năm để cung cấp bằng chứng dữ liệu sao lưu vào các tác động như một dự án có thể mang lại cho hệ thống giáo dục của đất nước.

 

Mặc dù giáo dục được luôn được quan tâm, các hợp phần của đào tạo nghề gần như bị bỏ quên. Trong thực tế, một nghiên cứu của ILO (2013 ) cho thấy rằng năng suất lao động Việt Nam nằm trong mức thấp nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Để giải quyết vấn đề này, cùng với Chính phủ nỗ lực của Việt Nam để tăng cường khu vực này , MDRI đã tiến hành một nghiên cứu lớn trong năm 2015, “Nghiên cứu tài chính/chi phí dạy nghề “, cụ thể trong đó triệt để xem xét hệ thống tài chính hiện tại của các trường dạy nghề và đề xuất một sửa đổi phương pháp tăng cường thu hút các sinh viên tiềm năng.

Nghiên cứu Hệ thống Quản lý Trường học ở Việt Nam (DWMS – Vietnam Schools)
Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên
Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Nghiên cứu nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam (RISE)
Sức khỏe mắt của học sinh Việt Nam: Tỷ lệ tật khúc xạ, độ chính xác của công tác sàng lọc tại trường học và kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh, phụ huynh và cán bộ nhà trường
Dự án ESCUELA NUEVA Việt Nam (GPE-VNEN) – Đánh giá tác động độc lập cho năm thứ hai và thứ ba