Đánh giá tác động

Tại sao tác động lại khác biệt giữa các nhóm người hưởng lợi?

Yếu tố chính quyết định sự thành công hay thất bại của một chương trình/chính sách là gì?

Nghiên cứu đánh giá tác động sẽ giúp cho chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế biết được các chương trình, chính sách và dự án của mình có tác động như thế nào đến các nhóm hưởng lợi.

MDRI có đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động, đặc biệt là về thiết kế những phương pháp sử dụng ngẫu nhiên hóa, hồi quy bán cấu trúc, sử dụng biến công cụ, kết nối điểm xu hướng và những phương pháp mới nhất. Bên cạnh đánh giá tác động, các chuyên gia của chúng tôi thực hiện phân tích sâu để trả lời cho những câu hỏi như “Tại sao tác động lại khác biệt giữa các nhóm người hưởng lợi?” và “Yếu tố chính quyết định sự thành công hay thất bại của một chương trình/chính sách là gì?”

Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu về Tác động giới của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Nghiên cứu đầu kỳ cho dự án hồ tiêu bền vững tại Việt Nam
Dự án Đánh giá tác động cầu Cao Lãnh – Khảo sát giữa kỳ
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện
Thiết kế đánh giá tác động cho dự án cầu Cao Lãnh