Đánh giá đóng góp tiềm năng của mô hình Thực phẩm bổ dưỡng học đường của Rikolto (GF@S) trong việc cải thiện bữa ăn học đường và chế độ dinh dưỡng của thanh thiếu niên ở Việt Nam
GEMMES Vietnam giai đoạn 2 (Hợp phần số 3)
Nghiên cứu Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam
Tác động của việc đóng cửa trường học do COVID-19 đối với kết quả học tập của học sinh: Bằng chứng từ Việt Nam
Nghiên cứu về Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam
Chương trình Thúc đẩy Bình đẳng giới và thay đổi hiện trạng ở Châu Á – Thái Bình Dương: Nghiên cứu thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá tính sẵn sàng ứng phó với EUDR của ngành cà phê và gỗ tại Việt Nam
Nghiên cứu thường niên về Quản trị hòa nhập cho người khuyết tật