Hội thảo công bố báo cáo: Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam
DOANH NGHIỆP TÌM KIẾM SỰ SÁNG TẠO, KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LẮNG NGHE TÍCH CỰC TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẺ TRONG TƯƠNG LAI
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tham dự Hội nghị về Bất bình đẳng và Loại trừ ở Đông Nam Á
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tham dự Hội nghị Tổng kết Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) do USAID tài trợ
MDRI – Bài phát biểu lễ kỷ niệm 5 năm thành lập
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh