Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tham dự Hội nghị về Bất bình đẳng và Loại trừ ở Đông Nam Á

Vào ngày 25 tháng 7, Tiến sỹ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đã tham dự Hội nghị của ISEAS – Viện Yusof Ishak, về Bất bình đẳng và Loại trừ ở Đông Nam Á. Hội nghị có sự tham gia trình bày của 08 quốc gia Đông Nam Á. Mỗi nghiên cứu đều đưa ra một cái nhìn tổng quan về bất bình đẳng về thu nhập, sự giàu có và cơ hội, các đặc điểm nổi bật của bất bình đẳng và loại trừ, và đi sâu hơn vào một vấn đề cụ thể của quốc gia đó. Dựa vào kết quả phân tích các mô hình bất bình đẳng và các yếu tố cơ bản, các nghiên cứu đưa ra kết luận bằng cách phác thảo các gợi ý về chính sách cũng như thách thức liên quan.

Tham dự hội nghị, MDRI đã trình bày kết quả của bài nghiên cứu về “Xu hướng và các tác nhân của bất bình đẳng ở Việt Nam”. Bài nghiên cứu đưa ra các bằng chứng về xu hướng và tác nhân của bất bình đẳng ở Việt Nam qua việc phân tích từ bộ dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam. Kết quả cho thấy sự bất bình đẳng đang dần ổn định ở Việt Nam. Bất bình đẳng về thu nhập hoặc chi tiêu thấp hơn đáng kể so với bất bình đẳng về tài sản. Phân tích cho thấy sự bất bình đẳng có xu hướng cao hơn ở các tỉnh có thu nhập ban đầu và nghèo đói cao hơn. Điều này ngụ ý rằng những người có thu nhập cao có nhiều khả năng được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các tỉnh có điều kiện khá giả.

Thông tin về hội nghị có thể tải về tại đây.