Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tham dự Hội nghị Tổng kết Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) do USAID tài trợ

Sáng ngày 6/11 vừa qua, đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong đã tham dự Hội nghị Tổng kết Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Dự án GIG do USAID tài trợ đã hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công và tư tại Việt Nam nhằm giải quyết những vấn đề cải cách then chốt liên quan đến tăng trưởng kinh tế và thương mại, trong đó tập trung vào cải thiện môi trường pháp luật và thể chế, các hệ thống trách nhiệm giải trình và tăng trưởng bao trùm giúp đem lại lợi ích cho tất cả người dân Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong đã có phần trưng bày và báo cáo một số thông tin và kết quả của Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tới các Thị trường Quốc tế thông qua việc tăng cường khả năng kết nối với sàn thương mại điện tử B2B và nâng cao năng lực”. Dự án này nằm trong khuôn khổ Dự án GIG tài trợ bởi USAID, được triển khai bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong từ tháng 10/2017 tới tháng 11/2018. Với mục đích thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp này tới chuỗi thị trường toàn cầu, sau một năm triển khai, Dự án đã kết nối 50 Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sàn thương mại điện tử Kiu Market và hỗ trợ phát triển hồ sơ thương mại điện tử cho các Doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp còn được hỗ trợ kết nối với những cơ hội giao thương mới, tư vấn tiếp thị và quảng bá sản phẩm, và tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Dự án tại đây.