Báo cáo phân tích về Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam

Xuất bản

Tháng 6 năm 2016

GIỚI THIỆU

Mục tiêu nghiên cứu

Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên cứu này đưa ra yêu cầu tổ chức một cuộc khảo sát mới về hộ gia đình tập trung vào việc làm, phúc lợi hộ gia đình, sử dụng dịch vụ công (đi học, sử dụng y tế công bao gồm tỷ lệ tiêm vắc xin và sử dụng dịch vụ chăm sóc trước khi sinh), chi phí tiếp cận dịch vụ công và tnh trạng đăng ký hộ khẩu. MDRI thực hiện cuộc khảo sát này với tổng số mẫu lên đến 5000 gồm những người dân thuộc tất cả các loại hình cư trú, cả các hộ gia đình và cá nhân. Cuộc khảo sát quy mô lớn này sẽ được tiến hành ở 5 tỉnh: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đăk Nông. Những tỉnh này đều nằm trong số những tỉnh có tỷ lệ nhập cư cao nhất theo ước tính từ Điều tra dân số 2009. Báo cáo phân tích nghiên cứu về tác động của hộ khẩu lên người nhập cư tại Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết về người nhập cư không có giấy phép thường trú. Báo cáo sẽ so sánh giữa những người có và không có giấy phép thường trú về các mặt nhân khẩu, giáo dục cho đến việc làm và hòa nhập xã hội. Tiếp cận dịch vụ công và an sinh xã hội cũng sẽ được nghiên cứu.

Ấn phẩm bao gồm các phần sau:

  • Lịch sử, khuôn khổ pháp lý và dữ liệu (Lịch sử của Hộ khẩu và khuôn khổ pháp lý)
  • Đặc điểm cơ bản của dân cư theo tình trạng cư trú (Nhân khẩu học hộ gia đình theo tình trạng dân cư)
  • Hộ khẩu và khả năng tiếp cận dịch vụ
  • Vấn đề Hộ khẩu trên phương tiện truyền thông, trong thảo luận chính sách và nhận thức của công dân
  • Các vấn đề tài chính liên quan đến Hộ khẩu
  • Kết luận và định hướng chính sách

 

Tải ấn phẩm