Nghiên cứu về Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam

Tổng quan

Sự xuất hiện của các hiện tượng thiên nhiên cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một mối đe doạ lớn đối hàng triệu người dân nơi đây, đặc biệt là những hộ gia đình có thu nhập chính từ hoạt động trồng lúa.Trong bối cảnh đó, MDRI hợp tác với Viện Nghiên cứu Kinh tế Leibniz – Đức thực hiện một nghiên cứu về bảo hiểm nông nghiệp tại khu vực từ 2023 đến 2024. Nghiên cứu mong muốn tìm hiểu mức độ hiểu biết của người nông dân về biến đổi khí hậu cùng một số biện pháp khuyến khích họ sử dụng công cụ quản trị rủi ro, như bảo hiểm nông nghiệp, nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu lên việc sản xuất lúa gạo. Trong khuôn khổ nghiên cứu, MDRI phụ trách thực hiện ba vòng khảo sát thu thập dữ liệu với 3,000 hộ trồng lúa và 200 đại diện các địa bàn khảo sát thuộc bốn tỉnh, gồm An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang.

Hoạt động chính:

  • Sắp xếp hậu cần, tổng hợp danh sách hộ gia đình làm khung mẫu khảo sát, xin giấy phép thực hiện khảo sát tại các địa phương và hoàn thiện hồ sơ đạo đức nghiên cứu.
  • Phối hợp xây dựng và hoàn thiện các công cụ khảo sát và hỗ trợ khảo sát (sổ tay hướng dẫn). Thực hiện khảo sát thử nghiệm.
  • Đào tạo, điều phối, và quản lý đội ngũ Cán bộ khảo sát và Cán bộ giám sát thực hiện hoạt động thu thập số liệu cho các vòng khảo sát với 3.000 hộ trồng lúa và 200 đại diện địa phương.
  • Giám sát chất lượng và xử lý làm sạch dữ liệu thu thập.
  • Xây dựng các báo cáo chi tiết về hoạt động khảo sát.
  • Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khác liên quan.

 

Nguồn ảnh: CCAFS/CGIAR

Thời gian

10/2023 – 12/2024

KHÁCH HÀNG