GEMMES Vietnam giai đoạn 2 (Hợp phần số 3)
Nghiên cứu đánh giá cuối kỳ của Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT)
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên
Dự án Đánh giá tác động cầu Cao Lãnh – Khảo sát giữa kỳ
Đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
Dự án Tư vấn Khảo sát về Công nghệ tài chính và Tiếp cận tài chính ở Việt Nam (Điều tra khảo sát Công nghệ tài chính hộ gia đình ở Việt Nam)
Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long – Đánh giá tác động của người thụ hưởng