Dự án Đánh giá tác động cầu Cao Lãnh – Khảo sát giữa kỳ

Tổng quan

Từ năm 2011, với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Úc, Chính phủ Hàn Quốc và Ngân hàng Đầu tư Châu Á, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông với kỳ vọng cải thiện tình hình giao thông tại khu vực này đồng thời tăng tính kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ. Dự án gồm 3 hợp phần chính:

Hợp phần 1: cầu Cao Lãnh (2.0 km) và đường dẫn (5.4 km)
Hợp phần 2: đường nối giữa cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống (15.7 km)
Hợp phần 3: cầu Vàm Cống (2.97 km) và đường dẫn (4.08 km)
DFAT đã lựa chọn Adam Smith International (ASI) và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) thực hiện việc đánh giá những tác động kinh tế-xã hội của dự án cầu Cao Lãnh (CLBP) đến các đối tượng được hưởng lợi và bị ảnh hưởng. Cụ thể, việc đánh giá tác động được thiết kế nhằm kiểm tra giả định chính rằng CLBP sẽ góp phần cải thiện tình hình giao thông và tính kết nối, qua đó, dẫn tới những lợi ích phát triển kinh tế trong và giữa ba tỉnh – Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ.

Nhiệm vụ chính:

Xây dựng phương pháp nghiên cứu
Thiết kế bộ công cụ
Triển khai khảo sát
Phân tích các chỉ tiêu và viết báo cáo

Thời gian

06/2019 - 10/2019

KHÁCH HÀNG