Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình

Tổng quan

Kể từ khi bùng phát lần đầu vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới trở thành một đại dịch và gây ra một cuộc khủng hoảng sức khoẻ toàn cầu. Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch như giãn cách xã hội, cách ly, hạn chế di chuyển, đóng cửa trường học và nơi làm việc… đã có những tác động lớn đến nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

Rất khó để dự đoán được tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra do không ai có thể chắc chắn về quy mô của đại dịch và nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Vì vậy, việc giám sát liên tục các tác động của COVID-19 đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp là rất cần thiết, đặc biệt là để phát hiện sớm các tác động tiêu cực của COVID-19 đối với các hộ gia đình có các đặc điểm khác nhau về phân bổ thu nhập, giữa các khu vực địa lý và các nhóm dân tộc khác nhau. Việc giám sát này là rất quan trọng để thông báo kịp thời cho chính phủ và các cơ quan quốc tế có hành động hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do COVID-19 gây ra. Xuất phát từ nhu cầu này, Ngân hàng Thế giới đã ủy quyền cho Viện Phát triển Mekong thực hiện Khảo sát qua Điện thoại Tần suất Cao (HFPS) để thu thập và cung cấp dữ liệu kịp thời cho Chính phủ và các đối tác phát triển, từ đó có thể đưa ra các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng. Nghiên cứu bao gồm 7 vòng thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian hai năm từ 2020 đến 2022.

Vòng Cỡ mẫu
Vòng 1: Tháng 6/2020 Phỏng vấn 6.300 hộ gia đình bao gồm phỏng vấn thêm 30% số hộ về công việc phi nông nghiệp của thành viên hộ
Vòng 2: Tháng 8/2020 4.000 phỏng vấn bao gồm phỏng vấn thêm 30% số hộ về công việc phi nông nghiệp của thành viên hộ
Vòng 3: Tháng 9/2020 4.000 phỏng vấn với 668 hộ gia đình mở rộng tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương (chịu tác động của đợt COVID-19 thứ hai vào tháng 7)
Vòng 4: Tháng 1/2021 4.000 hộ
Vòng 5: Tháng 3/2021 4.000 hộ
Vòng 6: Tháng 12/2021 4.000 hộ (dự kiến)
Vòng 7: Tháng 3/2022 3.600 hộ (dự kiến)

Nhiệm vụ chính:

  • Phát triển và hoàn thiện các công cụ khảo sát
  • Tuyển dụng và đào tạo điều tra viên
  • Thực hiện thu thập dữ liệu qua điện thoại
  • Sàng lọc dữ liệu và kiểm soát chất lượng
  • Viết báo cáo tiến độ khảo sát

 

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại đây

Thời gian

06/2020 – 06/2022

KHÁCH HÀNG