Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên

Tổng quan

MDRI hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trong Phân tích và đánh giá thị trường nhằm xác định kỹ năng cần thiết trong công việc và các thực hành tốt của doanh nghiệp để khắc phục những thiếu hụt về kỹ năng nghề nghiệp, trong đó bao gồm việc đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao tay nghề cho nhóm thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. 

Mục đích chính của nghiên cứu gồm:

  • Cung cấp đánh giá thị trường về nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp của người lao động và các nhóm kỹ năng cần thiết cho người lao động tương lai (tập trung vào các ngành May mặc & Da giầy, Du lịch & Lữ hành và Công nghệ thông tin & Truyền thông) 
  • Xác định và tổng hợp các thực hành tốt của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các kỹ năng lao động, và tạo cơ hội việc làm với trọng tâm tập trung vào nhóm thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương 
  • Xác định và phân tích các khó khăn trở ngại mà nhóm thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương gặp phải trong việc đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại 
  • Cung cấp các khuyến nghị nhằm nâng cao kỹ năng trình độ và cơ hội việc làm tốt cho nhóm thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương

Nhiệm vụ chính:

  • Xây dựng bộ công cụ định tính và định lượng
  • Tiến hành nghiên cứu định tính tại thực địa (phỏng vấn đại diện các bộ/ngành, tổ chức phi chính phủ, trung tâm bảo trợ xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, công ty/đơn vị tuyển dụng, tổ chức thanh thiếu niên, trường đại học/cao đẳng)
  • Khảo sát trực tuyến các doanh nghiệp hoạt động trong 3 lĩnh vực (1) May mặc & Da giầy; (2) Du lịch & Lữ hành và (3) Công nghệ thông tin & Truyền thông.
  • Biên soạn báo cáo nghiên cứu.

Thời gian

04/2020-08/2020

KHÁCH HÀNG