Báo cáo “Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam”

MDRI đã thực hiện Báo cáo Báo cáo thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam năm 2013 và 2015.

Báo cáo trình bày thành công của Việt Nam trong việc đưa 43 triệu người, tức 45% dân số thoát khỏi tình trạng nghèo. Phổ cập giáo dục tiểu học và bình đẳng giới trong giáo dục đã đạt được thành quả, với tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 99% và tỷ lệ đến trường của trẻ em gái và trẻ em trai ngang bằng nhau. Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ liên quan đến thai sản đã giảm ba phần tư.

Báo cáo cũng chỉ ra những lĩnh vực cần được tiếp tục nỗ lực cải thiện, bao gồm phòng chống HIV/AIDS, suy dinh dưỡng và bền vững môi trường. Bên cạnh đó, tiến độ không đồng đều giữa các khu vực và các nhóm dân số, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số cũng cần phải chú ý.

Báo cáo nhấn mạnh một số bài học và kinh nghiệm điển hình xuyên suốt chặng đường 15 năm thực hiện MDGs của Việt Nam. Các bài học tổng quát này được cụ thể hóa thành hai nhóm chính bao gồm: Nỗ lực và quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện MDGs hiệu quả và mô hình tăng trưởng kết hợp phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và vì người nghèo.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thông qua chương trình phát triển sau năm 2015 tại New York, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh những tiến bộ phát triển quan trọng của Việt Nam và cam kết của quốc gia với việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển Bền vững (SDGs).

Tải báo cáo đầy đủ tại đây.
Nhấn vào đây để xem MDGs infographic.