Hội thảo công bố báo cáo: “Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Thiên tai đến Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam”

Sáng 16/08/2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) phối hợp cùng tổ chức Oxfam Việt Nam đã tổ chức thành công buổi hội thảo công bố kết quả báo cáo “Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Thiên tai đến Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam”. Buổi hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả, các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức, các đơn vị truyền thông cùng sự đồng hành của các thính giả tại sự kiện và trên các nền tảng trực tuyến. Ứng dụng Khung Phân tích Bất bình đẳng đa chiều (Multi-dimensional Inequality Framework – MIF), nghiên cứu này phân tích tác động của thiên tai và BĐKH trong bốn lĩnh vực trong đời sống của người dân, bao gồm: đời sống và sức khỏe, giáo dục, việc làm tử tế và an toàn tài chính, và điều kiện sống đầy đủ. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên tại Việt Nam nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng không đồng đều của BĐKH đến các nhóm dân cư trên nhiều khía cạnh của đời sống.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy BĐKH và thiên tai đã làm trầm trọng thêm bất bình đẳng đa chiều thông qua ba con đường: gia tăng mức độ tiếp xúc của các nhóm yếu thế trong xã hội với các tác động tiêu cực của BĐKH, gia tăng tính dễ tổn thương của các nhóm yếu thế với các vấn đề gây ra bởi BĐKH, và làm giảm khả năng ứng phó và phục hồi sau thiệt hại của các nhóm này trong năm lĩnh vực được chọn để nghiên cứu.

“Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đến bất bình đẳng đa chiều. Bên cạnh các phát hiện về nhóm dân cư, nghiên cứu này cũng chỉ ra khoảng trống lớn về số liệu cần phải thu thập định kỳ và liên tục trong tương lai để có đầy đủ số liệu phục vụ cho các nghiên cứu sắp tới nhằm đưa ra được một bức tranh hoàn chỉnh. Điều đó giúp xây dựng các gợi ý chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tại đến các khía cạnh khác nhau của bất bình đẳng đa chiều ở Việt Nam”, Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho biết.

Cũng trong buổi hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra các thảo luận chính sách về mối liên hệ giữa BĐKH và bất bình đẳng đa chiều, và việc cần thúc đẩy tính liên kết giữa các hành động thích ứng và giảm nhẹ BĐKH với các chương trình giảm nghèo và giảm bất bình đẳng.

Báo cáo Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu và Thiên tai đến Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa MDRI và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam với mong muốn góp phần xây dựng các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam có tính bao trùm hơn. Chi tiết về các dữ liệu và phân tích, vui lòng xem báo cáo đầy đủ.