MDRI tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) hân hạnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn là một trong năm đơn vị tư vấn thực hiện dự án “Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là một dự án trọng điểm có quy mô lớn nhằm đánh giá đầy đủ giá trị kinh tế-chính trị của tỉnh Quảng Ngãi; các tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh; các cơ hội liên kết giữa tỉnh Quảng Ngãi với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế; khả năng khai thác các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; tạo nền tảng cho phát triển trên cơ sở tận dụng các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với đó, quy hoạch nhằm thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế động lực; khai thác trục hành lang kinh tế chủ đạo của tỉnh theo các tuyến giao thông huyết mạch cũng như đẩy mạnh kết nối giữa các khu vực đồng bằng, miền núi và hải đảo trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 9/11/2021, MDRI và các đơn vị liên danh tư vấn đã tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở ngành, địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì để nghe và chỉ đạo tiến độ tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Buổi làm việc diễn ra tại 2 điểm cầu, điểm cầu thứ nhất tại UBND tỉnh Quảng Ngãi và điểm cầu thứ 2 tại Paris (Pháp) với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn quốc tế.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn báo cáo UBND tỉnh về tình hình công tác lập quy hoạch tỉnh; đồng thời, nêu ý tưởng ban đầu và một số nhận định, định hướng chủ đạo về phát triển kinh tế tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có cơ sở tiếp tục triển khai lập quy hoạch tỉnh.

Các chuyên gia của MDRI và các đơn vị tư vấn nhận định, công tác quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi cần chẩn đoán và giải quyết các thách thức lớn về khai thác đa dạng và hiệu quả nguồn lực địa phương, thúc đẩy cân bằng xã hội, tăng cường sức chống chịu của lãnh thổ trước thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu, và bảo tồn cho tương lai.

Theo đó, các chuyên gia xác định ba tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Đó là, phát triển dựa trên những ưu thế riêng có của mình – hướng đến mô hình phát triển kiểu mẫu bền vững. Quảng Ngãi một điểm đến mới, chuyên sâu trên cung kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết với thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định trở thành trung tâm kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Quảng Ngãi (kết hợp Quảng Nam) phát huy lợi thế riêng có để trở thành trung tâm hậu cần cảng biển, kinh tế biển – đảo, hành lang kinh tế đông tây.

Về phương pháp tiếp cận, các chuyên gia nhận định việc xây dựng một quy hoạch lãnh thổ mang tính chia sẻ, giao thoa giữa nhiều góc nhìn khác nhau để có cách tiếp cận đa chiều là điều cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình thực thi quy hoạch.

Sau khi nghe ý kiến của liên danh đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương; đặc biệt là vai trò đầu mối của Sở KH&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.