Nghiên cứu về dinh dưỡng và môi trường thực phẩm trẻ vị thành niên Việt Nam

Tổng quan

Tuổi vị thành niên là giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh chóng về mặt sinh lý, nhận thức và tâm lý của trẻ, đòi hỏi nhu cầu gia tăng về các chất dinh dưỡng cao hơn so với người lớn. Tuy nhiên, chế độ ăn uống của trẻ vị thành niên ở nhiều nơi là không đảm bảo, dẫn đến tình trạng tăng trưởng thể chất chậm, kém phát triển nhận thức và các rủi ro dinh dưỡng khác, đặc biệt là ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Do vậy, để giải quyết vấn đề về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ thành niên, việc cải thiện chế độ ăn uống và dinh dưỡng đòi hỏi phải một cách tiếp cận xem xét được mối tương quan giữa hệ thống thực phẩm và điều kiện sống của trẻ vị thành niên.

Khảo sát được thực hiện bởi Viện NCPT Mekong (MDRI) và Viện dinh dưỡng (NIN), tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế (IFPRI), sẽ nghiên cứu một cách toàn diện môi trường thực phẩm của trẻ vị thành niên tại Việt Nam, cung cấp thêm những chứng cứ cho nghiên cứu về dinh dưỡng của trẻ vị thành niên. Nghiên cứu được thực hiện với những mục tiêu sau:

 • Mô tả và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, lượng dinh dưỡng được cung cấp và hoạt động thể chất của trẻ vị thành niên (và người chăm sóc chính của trẻ) ở vùng đô thị, ngoại ô và nông thôn Việt Nam;
 • Đánh giá môi trường thực phẩm nơi mà trẻ vị thành niên sinh sống và mối liên hệ giữa môi trường thực phẩm này đến chế độ ăn uống của trẻ vị thành niên;
 • Xác định các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) có tiềm năng để giúp gia tăng cung cấp các loại thực phẩm dinh dưỡng mang tính bền vững hơn, và hiểu được cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp đó.

 

Dự án bao gồm nhiều giai đoạn với các hợp phần khác nhau:

Giai đoạn 1: Phỏng vấn với 2880 trẻ vị thành niên và người chăm sóc chính của trẻ về kiến thức dinh dưỡng tại Hà Nội và Sơn La.

Giai đoạn 2.1: 

 • Tiến hành phỏng vấn với 2880 hộ gia đình của trẻ vị thành niên của Giai đoạn 1 về chi tiêu thực phẩm và phi thực phẩm tại Hà Nội và Sơn La. 
 • Ghi nhận hoạt động thể chất và di chuyển của trẻ vị thành niên bằng máy đo chuyên dụng trong vòng 7 ngày tại Hà Nội và Sơn La. 
 • Tiến hành phỏng vấn với các trường học mà trẻ vị thành niên đang theo học.

 

Giai đoạn 2.2: Tiến hành thống kê tất cả các cửa hàng thực phẩm tại các khu vực cư trú của trẻ vị thành niên của Giai đoạn 1.

Giai đoạn 2.3: Tiến hành phỏng vấn với 10% nhà cửa hàng thực phẩm được liệt kê trong Giai đoạn 2.2.

Giai đoạn 2.4: Tiến hành khảo sát qua điện thoại với nhà cung cấp cho các cửa hàng đã được phỏng vấn trong Giai đoạn 2.3.

 

Nhiệm vụ chính:

 • Chuẩn bị Hồ sơ đánh giá đạo đức nghiên cứu
 • Hoàn thiện và phỏng vấn thử bảng hỏi
 • Chuẩn bị kế hoạch chọn mẫu
 • Liên hệ và làm việc với đại diện các cấp (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, nhà trường, v.v.)
 • Tuyển dụng và tập huấn CBKS, chuẩn bị tài liệu tập huấn
 • Tiến hành các hoạt động thu thập dữ liệu và cơ chế giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao
 • Làm sạch và quản lý chất lượng dữ liệu thu thập được
 • Cung cấp bộ dữ liệu đã được làm sạch
 • Soạn thảo và nộp báo cáo thực địa cuối cùng
 • Phối hợp cùng với Viện dinh dưỡng trong quá trình triển khai dự án

Thời gian

10/2022 – 08/2023

KHÁCH HÀNG