Đánh giá tác động lâu dài của việc học trường chuyên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam

Tổng quan

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động ngắn hạn và dài hạn của hệ thống trường trung học phổ thông chuyên tại Việt Nam. Hệ thống trường chuyên tại Việt Nam được chính phủ thành lập vào năm 1966 nhằm đào tạo ra đội ngũ những nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và nhà lãnh đạo có trình độ cao để đóng góp tích cực cho xã hội. Thông qua kỳ thi tuyển sinh nghiêm ngặt, các học sinh ưu tú được tuyển chọn và tiếp nhận sự giáo dục đặc biệt bởi những giáo viên dày dặn kinh nghiệm và được học tập trong môi trường có cơ sở vật chất hiện đại. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho một học sinh trường chuyên gấp 2,8 đến 3,5 lần so với một học sinh trường thường.

Mặc dù hệ thống trường chuyên đã được thành lập gần 50 năm và được chính phủ đầu tư mạnh mẽ nhưng những tác động ngắn hạn và dài hạn của việc học trường chuyên vẫn chưa được thảo luận một cách toàn diện. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện nhằm trả lời cho những câu hỏi vẫn còn được bỏ ngỏ về tác động của việc học trường chuyên tại Việt Nam.

Trước hết, nhằm đánh giá tác động ngắn hạn của việc học trường chuyên, nghiên cứu này tìm hiểu liệu rằng các trường chuyên có giúp nâng cao nguồn nhân lực hay không. Cụ thể, nghiên cứu này muốn làm rõ việc học trường chuyên có mang lại kết quả cao cho học sinh trong Kỳ thi THPT Quốc gia hay không.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá tác động trung và dài hạn của việc học trường chuyên tới thu nhập và cuộc sống của các cựu học sinh.

Cuối cùng, nghiên cứu này xác định liệu sự đầu tư của chính phủ cho trường chuyên có hiệu quả hay không qua việc đánh giá mức độ đóng góp cho xã hội với vai trò là những nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và nhà lãnh đạo trình độ cao của các cựu học sinh trường chuyên so với các cựu học sinh trường thường.

Nhiệm vụ chính:

  • Dựa vào bảng câu hỏi và mẫu nghiên cứu được Trường Đại học Sophia cung cấp, nhóm nghiên cứu của MDRI thu thập dữ liệu của 1000 cựu học sinh bằng khảo sát qua điện thoại.
  • Dịch bảng hỏi tiếng Anh sang tiếng Việt và tiến hành cuộc khảo sát qua điện thoại.
  • Kiểm tra chéo dữ liệu bằng phương pháp nhập kép trong phần mềm Excel hoặc STATA và hoàn thiện bộ dữ liệu. Dữ liệu gốc sẽ được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
  • Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Trường Đại học Sophia ở định dạng Excel hoặc STATA.

Nguồn ảnh: https://blog.e2.com.vn/

Thời gian

11/2021 - 03/2022

KHÁCH HÀNG