Tác động của việc đóng cửa trường học do COVID-19 đối với kết quả học tập của học sinh: Bằng chứng từ Việt Nam

Tổng quan

Trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe người dân, hầu hết các quốc gia đã thực hiện giãn cách xã hội và đóng cửa trường học để kiềm chế đại dịch. Ước tính có gần 1,6 tỷ học sinh ở hơn 180 quốc gia bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học, trong đó có Việt nam. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của việc đóng cửa trường học đối với kết quả học tập của học sinh Việt Nam.

MDRI thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của việc đóng cửa trường học do đại dịch COVID-19 lên kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên toàn Việt Nam. Nghiên cứu thu thập dữ liệu về các kĩ năng nhận thức, tài liệu và dụng cụ học tập, chi tiêu cho giáo dục, phân bổ thời gian cho việc học và gia sư và các công việc khác, và sức khỏe của học sinh. Nghiên cứu đánh giá dựa trên dữ liệu thu được từ 1.117 học sinh lớp 7 (niên khóa 2023-2024) và 812 học sinh lớp 12 (niên khóa 2022-2023), là những học sinh trước đây đã tham gia vào Nghiên cứu Nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam (RISE) thực hiện tại 23 tỉnh thành. Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu này và RISE được kỳ vọng sẽ thể hiện sự chênh lệch trong kết quả học tập của học sinh trước và sau đại dịch COVID-19 và giúp giải thích cơ chế mà đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đồng thời nghiên cứu cũng kiểm định ảnh hưởng không đồng nhất giữa các nhóm học sinh khác biệt về giới tính, nơi sinh sống (nông thôn hay thành thị), dân tộc, và tiếp cận với thiết bị học tập và mạng Internet.

Nhiệm vụ chính:

  • Phát triển bộ công cụ khảo sát qua điện thoại với học sinh lớp 12 và phỏng vấn trực tiếp với học sinh lớp 7 và điều chỉnh các bài kiểm tra Toán và Văn lớp 7 để phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay
  • Thiết lập công cụ khảo sát CAPI và CATI trên SurveyCTO.
  • Thống kê học sinh lớp 7 từng tham gia dự án RISE và chọn mẫu.
  • Quản lý và điều phối quá trình thu thập và chất lượng dữ liệu.
  • Phân tích dữ liệu định lượng sử dụng các mô hình hồi quy tác động cố định (fixed-effect regression models).
  • Viết bài nghiên cứu và thuyết trình kết quả nghiên cứu tại các hội thảo/workshop.

 

Ảnh: MDRI

Thời gian

07/2023 - 07/2024

KHÁCH HÀNG