Sức khỏe mắt của học sinh Việt Nam: Tỷ lệ tật khúc xạ, độ chính xác của công tác sàng lọc tại trường học và kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh, phụ huynh và cán bộ nhà trường

Tổng quan

Quỹ Fred Hollows là tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo phi lợi nhuận, thành lập do cố giáo sư nhãn khoa người Úc, giáo sư Fred Hollows. Quỹ hoạt động với tôn chỉ giúp đỡ phòng chống mù lòa ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, Quỹ Fred Hollows đang triển khai hai dự án Mắt sáng học hay và Chăm sóc mắt học đường. Tại Việt Nam, Quỹ Fred Hollows đang triển khai hai dự án Mắt sáng học hay và Chăm sóc mắt học đường. Mục tiêu của hai dự án là nhằm cải thiện công tác chăm sóc mắt cho học sinh Việt Nam thông qua việc giáo dục cho các em thực hành và thay đổi các hành vi có lợi cho chăm sóc mắt. Để có các bằng chứng chính xác và tính khả thi của mô hình sàng lọc thị giác học đường trong khuôn khổ hai dự án trên, các thông tin về kiến thức, hành vi và thái độ của học sinh, phụ huynh và giáo viên trong việc chăm sóc mắt cho học sinh là tiền đề để thiết kế các hoạt động truyền thông và nâng cao hiệu quả của dự án. Do đó, quỹ Fred Hollows đã lựa chọn Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cuộc khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ về kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc mắt học đường. Số lượng trường tham gia khảo sát bao hồm 35 trường Tiểu học và THCS ở 3 tỉnh Hải Dương, Tiền Giang và Đà Nẵng.

Thời gian

11/2016-12/2018

KHÁCH HÀNG