Xây dựng Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ vào giáo dục (ETRI) tại TP. Hồ Chí Minh

Tổng quan

Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ vào giáo dục (ETRI) được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Imaginable Futures. Các chỉ số trong bộ chỉ số ETRI được cấu thành dựa trên 3 chiều cạnh của Bảng điều khiển Chính sách Giáo dục Toàn cầu (Global Education Policy Dashboard) – bao gồm thực tiễn, chính sách và quản trị, cho phép các quốc gia (a) xác định các thực hành tốt và các lĩnh vực mà chính sách EdTech có thể được củng cố, và (b) giám sát tiến độ thưc hiện của các quốc gia.

Tại Việt Nam, 277 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được chọn tham gia khảo sát qua điện thoại, qua đó phân tích cách thức áp dụng công nghệ vào giáo dục tiểu học và trung học. Khảo sát thu thập dữ liệu ở cấp trường học với hiệu trưởng và giáo viên của trường tham gia khảo sát, tập trung xác định các quy định và chính sách hiện hành về công nghệ giáo dục cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy và học.

Nhiệm vụ chính:

  • Thử nghiệm và đóng góp hoàn thiện bảng hỏi
  • Tuyển dụng và tập huấn điều tra viên, xây dựng sổ tay tập huấn
  • Lập trình công cụ thu thập số liệu vào máy tính bảng
  • Thu thập dữ liệu của 277 trường tiểu học, THCS, THPT từ hiệu trưởng và giáo viên qua điện thoại
  • Làm sạch và quản lý chất lượng dữ liệu thu thập được
  • Cung cấp bộ dữ liệu đã được làm sạch dưới dạng Excel và STATA

Nguồn ảnh minh họa: https://educationsummit.vn/minim-luctus-veritatis-ea-consectetuer-itaque-assumenda-recusandae.html

Thời gian

06/2022 – 09/2022

KHÁCH HÀNG