Đánh giá tác động các dự án hạ tầng tài trợ bởi cơ quan viện trợ Ai-Len trong chương trình 135 (năm 2011, 2012) và xây dựng khung giám sát cho các dự án năm 2013-2015

Tổng quan

THÔNG TIN CHUNG
Cơ quan viện trợ Ai-len đã đóng góp 29 triệu Euro vào ngân sách hỗ trợ chương trình 135 trong giai đoạn 2007-2010. Năm 2011 và 2012, tiếp tục mở rộng trợ giúp, cơ quan viện trợ đã cung cấp thêm khoản 13 triệu Euro vào đầu tư cho các công trình hạ tầng quy mô nhỏ tại những xã nghèo thuộc CT 135. Nguồn viện trợ trên được phân bổ vào 180 dự án xây dựng tại 21 tỉnh.

Song song với việc Cơ quan cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng tại các tỉnh Việt Nam, đơn vị cũng đòi hỏi cần có sự hỗ trợ đánh giá tác động nhằm chỉ ra những kết quả tác động chủ chốt từ những khoản viện trợ năm 2011 và 2012, cũng như mức độ thành công của những dự án này so với mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, một khung Đánh giá & Giám sát cần được thiết lập cho sự đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 của cơ quan này. Trên thực tế, trong thỏa thuận 3 năm mới đây của Cơ quan với Ủy ban dân tộc năm 2013, Cơ quan đã cam kết đóng góp khoản viện trợ lên tới 13.29 triệu Euro (4.43 triệu Euro mỗi năm) từ 2013 đến 2015 nhằm hỗ trợ những công trình xây dựng tương tự nhau tại chủ yếu 8 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kan, Điện Biên , Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum and Trà Vinh, và có thể mở rộng hỗ trợ sang các tỉnh khác. Nguồn hỗ trợ đầu tiên trong năm 2013 đã được phân bổ vào 67 dự án tại 8 tỉnh trên bao gồm 2 dự án tới tỉnh Quảng Trị theo yêu cầu của Cơ quan viện trợ Ai-len. Trong 8 tỉnh, Cơ quan phát triển Ai-len cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật qua Dự án chương trình hỗ trợ và chính sách giảm nghèo (PRPP), đồng tài trợ bởi Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam đã giao cho Viện nghiên cứu phát triển Mekong thực hiện đánh giá tác động đối với những dự án được tài trợ trong chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2012 và xây dựng khung đánh giá và giám sát cho giai đoạn sắp tới.

Thời gian

10/2014 – 01/2015

KHÁCH HÀNG