Khảo sát qua Điện thoại – Tác động của COVD-19 lên Hộ Gia đình

COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế trên thế giới, nhưng có một số dấu hiệu sáng hơn ở Việt Nam. Được công bố dịch vào đầu tháng 2, nhưng các chính sách y tế hiệu quả và hành động sớm của Chính phủ đã giảm thiểu tác động của COVID-19 ở Việt Nam và quốc gia này đã duy trì số ca mắc, tử vong tích lũy thấp hơn so với các nước khác. Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp đóng cửa và ngăn cách xã hội ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Vào cuối Quý 2, nền kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ được khả năng phục hồi, với GDP dự kiến ​​sẽ tăng trưởng vào năm 2020 trong khi GDP của hầu hết các nền kinh tế ASEAN khác dự kiến ​​sẽ giảm.

Để giám sát tác động kinh tế và xã hội đối với các hộ gia đình trong bối cảnh đại dịch, Ngân hàng Thế giới đã thiết kế và thực hiện Khảo sát qua Điện thoại – Tác động của COVD-19 lên Hộ Gia đình tại Việt Nam. Dữ liệu giám sát này giúp thu thập thông tin chi tiết về đời sống của hộ gia đình khi sau giãn cách xã hội, từ đó làm nổi bật những ảnh hưởng đối với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Việt Nam.

Vòng đầu tiên của cuộc Khảo sát qua Điện thoại – Tác động của COVD-19 lên Hộ Gia đình được thực hiện từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Hơn 6.000 hộ gia đình đã được liên lạc từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các vòng tiếp theo sẽ được thực hiện vào tháng 7, tháng 9 và tháng 11 năm 2020. Các cuộc điều tra hộ gia đình được thu thập bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, dưới sự giám sát của Ngân hàng Thế giới.

Tìm hiểu thêm về Dự án  tại đây .

Nguồn ảnh: https://time.com/5812908/world-bank-report-asian-economies-recession/