MDRI 2015: Một năm nhìn lại

Với MDRI và những đối tác, đồng nghiệp của chúng tôi, năm 2015 đã đi qua với những câu chuyện và trải nghiệm khó quên: Lên núi để đánh giá tác động của dự án Giảm nghèo Tây Nguyên, vào rừng sâu để khảo sát về kinh tế xã hội các tỉnh thuộc vùng dự án Giảm phát thải. Chúng tôi đã làm việc với những người dân trồng cà phê để xây dựng chính sách phát triển cà phê bền vững và thăm kho xưởng của các doanh nghiệp sử dụng hóa chất nguy hiểm để lấy ý kiến cho dự án Doanh nghiệp tham gia góp ý dự thảo văn bản pháp luật. Chúng tôi đã tìm hiểu về Ý kiến của người dân sống tại đô thị và tìm hiểu trải nghiệm của những người hưởng lợi trong chương trình hỗ trợ người khuyết tật. Chúng tôi đã không chỉ làm việc với các học sinh tiểu học trong dự án VNEN mà còn làm việc với sinh viên cao đẳng trong Nghiên cứu về chi phí dạy nghề.

MDRI 2015: Một năm nhìn lại

6 Lĩnh vực chính

Giáo dục, Môi trường, Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Quản trị, Các vấn đề xã hội, Phát triển ngành

16 Dự án

 1. Phân tích số liệu điều tra đầu kỳ phục vụ đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
 2. Dự án Hỗ trợ cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA) tại Việt Nam
 3. Thiết kế đánh giá tác động cho dự án Cầu Cao Lãnh
 4. Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương Quốc Anh và Việt Nam
 5. Sự tham gia và chấp hành luật pháp: Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên
 6. Đánh giá tác động các dự án hạ tầng tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ai-len trong chương trình 135 (năm 2011, 2012) và Xây dựng khung giám sát cho các dự án năm 2013-2015
 7. Đánh giá tác động độc lập cho năm thứ hai và thứ ba dự án Mô hình trường học mới VNEN
 8. Báo cáo quốc gia về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2015
 9. Khảo sát nhận thức cộng đồng
 10. Chính sách phát triển cà phê bền vững
 11. Điều tra định lượng về kinh tế—xã hội các tỉnh thuộc vùng dự án Giảm phát thải (ER-P)
 12. Dự án nước sạch nông thôn – Điều tra đầu kỳ và giám sát
 13. Dự án nước sạch nông thôn – Khảo sát mức độ phân bổ ưu tiên thời gian
 14. Khảo sát Người hưởng lợi của chương trình khuyết tật do USAID tài trợ
 15. Khảo sát kinh doanh hộ gia đình và khu vực phi chính thức tại Việt Nam (HBIS)
 16. Khảo sát và phân tích tình hình cư trú tại Việt Nam

14 Bài nghiên cứu và báo cáo

Bài nghiên cứu

 1. Nguyen Viet Cuong, Daniel Westbrook and Phung Duc Tung. “Do the Poorest Ethnic Minorities Benefit from a Large-Scale Poverty
 2. Reduction Program? Evidence from Vietnam’. The Quarterly Review of Economics and Finance, 56 (2015) 3–14.
 3. Acuna-Alfaro Jairo, Nguyen Viet Cuong, Anh Ngoc Tran, Tung Duc Phung. “The Urban-Rural Gap in Governance and Public Administration: Evidence from Vietnam.” The International Public Management Review, 16(1), 165-191.
 4. Nguyen Viet Cuong.“The Impact of Trade Facilitation on Poverty and Inequality in Low and Middle Income Countries”. The Journal of International Trade & Economic Development, 24(3), 315–340.
 5. Nguyen, Viet Cuong, Mohamed Arouri and Adel Ben Youssef “Natural Disasters, Household Welfare and Resilience: Evidence from Rural Vietnam.” World Development, 70(C), 59-77
 6. Giang Thanh Long, Nguyen Viet Cuong, Vu Thieu, and Vu Van Huong. “Does Firm Privatization Benefit Local Households? The Case of Vietnam.” . Post-Communist Economies, Vol. 27, No. 4, 547–565
 7. Nguyen Viet Cuong and Vu Hoang Linh. “Should Parents Work Far or Close to Home? The Effect of Parental Temporary Absence on Poverty and Welfare of Children in Vietnam”. Journal of Human Development and Capabilities. DOI:10.1080/19452829.2015.1103711

Báo cáo

 1. Báo cáo quốc gia— Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam
 2. Phân tích tình hình cư trú ở Việt Nam
 3. Khuyến nghị mô hình tài chính công hiệu quả—Nghiên cứu định mức chi phí nghề đào tạo
 4. Khảo sát nhận thức quốc gia
 5. Phân tích số liệu điều tra đầu kỳ phục vụ đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
 6. Chính sách phát triển cà phê bền vững
 7. Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương Quốc Anh và Việt Nam

600 Điều tra viên

Cho đến những thời khắc cuối cùng của năm 2015, nhiều điều tra viên của chúng tôi vẫn đang khảo sát tại địa bàn với nụ cười trên môi dù cho các bạn đang gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết; và nhóm chuyên viên nghiên cứu vẫn đang miệt mài làm việc với các giáo viên để chấm điểm cho 11.000 bài thi khảo sát VNEN. Chúng tôi đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2015 với nhiều điều vui vẻ!

Trong năm 2016, chúng tôi chúc tất cả các bạn một năm với nhiều cơ hội thú vị, trải nghiệm hào hứng và những kỷ niệm đáng nhớ! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng.

Chúc mừng năm mới!