MDRI trình bày kết quả phân tích điều tra đầu kỳ dự án Giảm nghèo Tây Nguyên

Sau gần một năm tiến hành điều tra đầu kỳ và phân tích kết quả điều tra đầu kỳ cho dự án Giảm nghèo Tây Nguyên, Ban Điều phối Dự án Trung ương (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức một hội thảo chia sẻ kết quả với đại diện đến từ 6 tỉnh dự án vào ngày 23/10/2015. Tại hội thảo, tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, đã trình bày các phát hiện chính cũng như khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích, từ đó đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình trạng nghèo và sinh kế tại vùng dự án.

Ông Trần Ngọc Hùng, Giám đốc Ban Điều phối Dự án Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo: Hình: MDRI

Buổi hội thảo bắt đầu với phần giới thiệu về điều tra đầu kỳ và những bài học kinh nghiệm cho điều tra giữa và cuối kỳ.

Giới thiệu về điều tra đầu kỳ và chia sẻ bài học kinh nghiệm. Hình: MDRI

Tiếp đó, tiến sĩ Phùng Đức Tùng đã chia sẻ với đại diện từ các tỉnh về tình trạng nghèo và sinh kế hộ gia đình tại vùng dự án và các khuyến nghị của MDRI cho các hoạt động can thiệp sắp tới. Theo các cán bộ dự án tỉnh, những kết quả được trình bày khá thống nhất với tình hình thực tế tại địa phương và rất hữu ích trong việc thiết kế các hoạt động can thiệp có nền tảng vững chắc và phù hợp với từng tỉnh.

Tiến sĩ Phùng Đức Tùng trình bày phân tích từ kết quả điều tra đầu kỳ. Hình: MDRI
Tiến sĩ Phùng Đức Tùng trình bày phân tích từ kết quả điều tra đầu kỳ. Hình: MDRI

Bên cạnh đó, do mỗi tỉnh đều có những đặc điểm địa lý và văn hóa riêng, cán bộ dự án của tỉnh và nhóm nghiên cứu của MDRI đã trao đổi sâu về một vài chỉ số như thời gian di chuyển đến các địa điểm có dịch vụ công, khả năng tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, diện tích đất có hệ thống thủy lợi và năng lực của đội ngũ cán bộ làng xã. Các đại diện tỉnh cũng đề xuất rằng nên có một hội thảo tương tự cho lãnh đạo các xã dự án, giúp họ hiểu sâu hơn về tình hình hiện tại của địa phương, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho dự án.

Cán bộ Ban Điều phối Dự án Trung ương góp ý cho kết quả phân tích. Hình: MDRI
Đại diện của dự án tại tỉnh thảo luận về các phát hiện chính. Hình: MDRI

Sau hội thảo, MDRI sẽ cung cấp cho mỗi tỉnh một bộ dữ liệu của riêng. Ban điều phối Dự án Trung ương đang cân nhắc việc tổ chức một hội thảo khác dành cho nhiều khách mời và người tham dự hơn để chính thức công bố kết quả phân tích và khuyến nghị từ điều tra đầu kỳ.

Nhấp chuột vào đây để tìm hiểu thêm về Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên.