Hội thảo tham vấn về cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam

Hà Nội, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2015, Hội thảo tham vấn về Cải cách Hệ thống Đăng ký Hộ khẩu tại Việt Nam đã được Ngân hàng thế giới, Viện Xã hội học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (IOS-VASS) và Viện Nghiên cứu Mekong (MDRI) phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện từ các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong ngành và các nhà hoạt động xã hội. Hội thảo tập trung chủ yếu vào đánh giá thực trạng hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam và ảnh hưởng của hệ thống này đến khả năng tiếp cận các dịch vụ công của người dân, đặc biệt là người di cư.

Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng viện MDRI đã trình bày những kết quả chính từ khảo sát hệ thống đăng ký hộ khẩu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu đến từ viện trên 5000 hộ tại 5 tỉnh/ thành phố bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Phân tích số liệu khảo sát cho thấy những thông tin thú vị về tác động của hệ thống đăng ký hộ khẩu tới người di cư tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các dữ liệu chi tiết về đối tượng di cư chưa có đăng ký tạm trú dài hạn. Báo cáo cũng so sánh đối tượng này và đối tượng đã có đăng ký tạm trú dài hạn trên các phương diện khác nhau từ nhân khẩu học, giáo dục , y tế cho đến việc làm và hòa nhập xã hội đồng thời đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ công và bảo trợ xã hội.

Dựa trên những kết quả trên, báo cáo sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và bảo trợ xã hội cho người di cư và giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi của hệ thống đăng ký hộ khẩu. Báo cáo cũng được coi là văn kiện làm việc cho Báo cáo Việt Nam 2035 của Ngân hàng Thế giới.