Hội thảo Phát triển con người tại Việt Nam: Kết quả thực nghiệm cho các nhóm dân tộc và các tỉnh

Professor Mark McGillivray Research Professor Of International Development Alfred Deakin Institute Faculty of Arts and Education
Professor Mark McGillivray – Research Professor Of International Development
Alfred Deakin Institute
Faculty of Arts and Education

Hội thảo Phát triển con người tại Việt Nam: Kết quả thực nghiệm cho các nhóm dân tộc và các tỉnh sẽ được tổ chức vào lúc 9.00 ngày 22/9/2016 tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) – Tầng 8 tòa nhà Machinco Building, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Diễn giả chính của hội thảo là Giáo sư Mark McGillivray, Viện Nghiên cứu Afred Deakin, trường Đại học Deakin, Úc.

Các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia hội thảo xin mời liên hệ chị Linh Nguyễn theo địa chỉ email linhnguyen@mdri.org.vn hoặc số điện thoại +84 4 3247 4668 trước 16.00 ngày 21/9/2016.

Tóm tắt nghiên cứu

Chỉ số phát triển con người (HDI) đã được công bố cho hơn 190 quốc gia kể từ năm 1990, sau khi ấn phẩm Báo cáo phát triển con người của UNDP năm 1990 xuất bản. Chỉ số HDI ở cấp thấp hơn quốc gia (tỉnh/thành phố) của từng nước riêng biệt vẫn còn tương đối hiếm. Nghiên cứu này sẽ tính toán chỉ số HDI cho 54 nhóm dân tộc Việt Nam và cho 63 tỉnh thành trong các năm 1999 và 2009. Chỉ số tổng hợp này đại diện cho mức trung bình phát triển con người, có tính đến sự thay thế không hoàn hảo giữa tuổi thọ, giáo dục và điều kiện sống. UNDP cũng đã sử dụng tính toán tương tự trong Báo cáo Phát triển con người năm 2010. Nghiên cứu này còn tính toán các chỉ số bất bình đẳng khác nhau sử dụng các chỉ số HDI. Kết quả cho thấy tất cả các nhóm dân tộc và tỉnh thành có sự cải thiện lớn về phát triển con người trong giai đoạn 1999 – 2009. Mặc dù có sự khác biệt rất lớn về chỉ số phát triển con người giữa các tỉnh và các nhóm dân tộc, sự khác biệt này đã giảm đi trong giai đoạn này. Cho dù sử dụng bất cứ phương pháp đo lường nào thì sự khác biệt này đều giảm một cách rõ rệt. Không quá ngạc nhiên khi những tỉnh miền núi phía Bắc và các nhóm dân tộc sống ở khu vực này có chỉ số HDI thấp nhất. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi đáng kể về vị trí xếp hạng HDI giữa các tỉnh. Ví dụ, năm 1999, Hải Dương xếp thứ 12 trong số các tỉnh thì đến năm 2009 đã xếp thứ nhất, trong khi Hà Nội đứng thứ nhất năm 1999 thì tụt xuống thứ thứ 18 vào năm 2009. Đây là một số trong rất nhiều kết quả thú vị được trình bày trong nghiên cứu này.