Sáng kiến Một sức khỏe – Các can thiệp cải thiện an toàn thực phẩm chuỗi giá trị thịt lợn tại Việt Nam

Tổng quan

Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) chủ trì, phối hợp với Viện Thú y, Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững,  MDRI để triển khai thực hiện. Nghiên cứu hướng đến việc giảm gánh nặng của các bệnh lây truyền qua thực phẩm thông qua việc tạo môi trường, năng lực và thúc đẩy thực hành an toàn thực phẩm (ATTP) của các nhân tố trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Nghiên cứu được thực hiện tại 68 chợ truyền thống ở 05 tỉnh, thành phố của Việt Nam (Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên – Huế, Cần Thơ, Đồng Nai) trong giai đoạn 2023-2024. Tại một nửa số chợ nghiên cứu, người bán thịt lợn sẽ được hướng dẫn thực hành ATTP, cung cấp dụng cụ hỗ trợ thực hành và được đăng ký chương trình xếp hạng tự nguyện trong khi người mua thịt sẽ tham gia vào các chương trình truyền thông về ATTP.

 

Để hỗ trợ việc đánh giá các can thiệp, MDRI đảm nhiệm các công việc sau:

  • Tổng hợp thông tin ban đầu của người bán thịt lợn tại các chợ được chọn;
  • Tiến hành hai đợt thu thập số liệu (khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ), trong đó (i) kết hợp quan sát và phỏng vấn người bán thịt lợn; và (ii) phỏng vấn người mua hàng;
  • Triển khai hoạt động theo dõi và xếp hạng thực hành ATTP của người bán thịt sau khi các đối tác khác tổ chức hướng dẫn về thực hành ATTP và cung cấp dụng cụ hỗ trợ thực hành ATTP

Nhiệm vụ chính: 

  • Thử nghiệm và đóng góp ý kiến để hoàn thiện công cụ nghiên cứu cũng như các quy trình thu thập số liệu và giám sát
  • Lập trình các công cụ tổng hợp thông tin ban đầu, thu thập số liệu và giám sát vào máy tính bảng
  • Tuyển dụng, tập huấn cán bộ khảo sát và các nhân sự khác theo yêu cầu
  • Lập kế hoạch hậu cần cho việc thực địa
  • Lập kế hoạch giám sát chất lượng dữ liệu cho quá trình thu thập dữ liệu
  • Điều phối thực hiện các hoạt động: tổng hợp thông tin ban đầu, thu thập số liệu, theo dõi và đánh giá thực hành ATTP
  • Cung cấp các bộ số liệu

 

Ảnh: Nguyễn Thị Trúc Linh

Thời gian

12/2022 – 06/2024

KHÁCH HÀNG