Nghiên cứu về Hệ thống quản lý trường học ở Việt Nam thuộc Dự án RISE 2022 (D-WMS)

Tổng quan

Dự án Nghiên cứu Cải thiện Hệ thống Giáo dục ở Việt Nam (RISE Việt Nam) là một chương trình nghiên cứu đa ngành và nghiên cứu thể chế được thực hiện trong giai đoạn 2016-2022. Mục tiêu của chương trình là tìm hiểu nguyên nhân Việt Nam có thể
đạt kết quả học tập đáng kinh ngạc ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm cho các nước phát triển khác, và đúc rút bài học cho Việt Nam để tiếp tục cải thiện hệ thống giáo dục trong nước. Hàng năm, MDRI phối hợp với nhóm nghiên cứu RISE Việt Nam tại Đại học Minnesota và ở các nước khác và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) thu thập dữ liệu định lượng và định tính trên khắp 23 tỉnh thành.
Là một phần của dự án RISE Việt Nam, D-WMS lần đầu được thực hiện vào năm 2021. Nghiên cứu phỏng vấn 143 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của 143 trường tiểu học qua điện thoại. Từ thành công của D-WMS 2021, năm 2022, D-WMS tiếp tục thực hiện phỏng vấn qua điện thoại với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của 99 trường trung học cơ sở ở 14 tỉnh thành. Mục đích của nghiên cứu là nhằm:

  • Tìm hiểu mức độ hệ thống hoá của cơ chế hoạt động và quản lý ở các trường tiểu học và trung học cơ sở.
  • Khám phá các mối liên hệ giữa hệ thống quản lý và thành tích học tập của học sinh.

 

Nhiệm vụ chính:

Hoàn thiện bộ công cụ nghiên cứu bằng tiếng Việt.

  • Tham gia khoá tập huấn sử dụng bộ công cụ WMS.
  • Lập kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch nghiên cứu, bao gồm xác định tiêu chí tuyển dụng, tuyển dụng điều tra viên, tổ chức tập huấn, xây dựng hướng dẫn chi tiết và quy tắc phỏng vấn qua điện thoại.
  • Thực hiện công tác hậu cần để thu thập dữ liệu, đặc biệt là tiếp cận đối tượng phỏng vấn qua công văn.
  • Thiết lập hệ thống theo dõi và giám sát.
  • Kiểm soát chất lượng dữ liệu bằng cách chấm điểm kép và rà soát các phiếu phỏng vấn đã hoàn thành.

 

Nguồn ảnh minh họa: Trường THCS Tản Đà

Thời gian

04/2022 – 06/2022

KHÁCH HÀNG