Dự án nghiên cứu về Dịch vụ nhà trẻ, mẫu giáo

Tổng quan

Hợp phần về Giới của Chương trình Quan hệ đối tác chiến lược Úc – Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2 (ABP2) đã hỗ trợ Quốc hội và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (MOLISA) rà soát, sửa đổi và bổ sung các nội dung liên quan đến giới trong Bộ luật Lao động năm 2019. Kế thừa những kết quả phân tích thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và toàn cầu, hợp phần về Giới của ABP2 sẽ hỗ trợ MOLISA xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung về giới của Bộ luật Lao động 2019. Ngân hàng Thế giới phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu tìm hiểu và xác định nhu cầu và nguồn cung dịch vụ chăm sóc trẻ ở khu vực đô thị và mối liên hệ của nhu cầu này với việc làm của cha mẹ.

Nghiên cứu được thực hiện ở 4 thành phố – Đà Nẵng, Thái Nguyên, An Giang và TP HCM.

Ở mỗi thành phố, dự án tiến hành ba nội dung công việc, gồm:

 • Khảo sát đại diện hộ gia đình có trẻ dưới 06 tuổi.
 • Khảo sát đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ.
 • Lập bản đồ cung và cầu của dịch vụ chăm sóc trẻ và việc làm của nữ giới cho mỗi thành phố.

 

Nhiệm vụ chính:

 • Xác định phương pháp và quy tắc chọn mẫu;
 • Hoàn thiện và thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu;
 • Lập bản đồ cung và cầu dịch vụ chăm sóc trẻ kèm phân tích;
 • Chuẩn bị hồ sơ xin xét duyệt của Hội đồng đạo đức (IRB);
 • Chuẩn bị cho khảo sát thực địa, từ tuyển dụng và đào tạo điều tra viên, xây dựng lịch trình làm việc, phát triển sổ tay tập huấn, hướng dẫn và quy trình phỏng vấn và bảng câu hỏi;
 • Tiến hành các hoạt động thu thập dữ liệu và cơ chế giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao;
 • Làm sạch dữ liệu và xây dựng chú thích bộ dữ liệu;
 • Viết báo cáo hoàn thành khảo sát hộ gia đình và đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và báo cáo phân tích dữ liệu.

 

Nguồn ảnh: VPCP

Thời gian

01/2022 – 02/2023

KHÁCH HÀNG