Xác định và thử nghiệm các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện kết nối hộ gia đình với hệ thống xử lý nước thải tập trung

Tổng quan

Ngân hàng Phát triển Đức (KfW) đã tài trợ cho các dự án thu gom và xử lý nước thải ở nhiều địa phương tại Việt Nam, tuy nhiên lượng nước thải thấp và tải lượng ô nhiễm trong nước thải chưa đạt tiêu chuẩn tại các nhà máy cho thấy việc kết nối hộ dân với dự án chưa được thực hiện một cách chính xác hoặc đầy đủ. Dự án “Xác định và thử nghiệm các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện kết nối hộ gia đình với hệ thống xử lý nước thải tập trung” (Dự án) được Ngân hàng phát triển Đức (KfW), Trung tâm Đánh giá và Phát triển (C4ED) và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đồng phối hợp thực hiện nhằm tìm hiểu nguyên nhân việc kết nối chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, từ đó, thiết kế và thử nghiệm một số can thiệp trên quy mô nhỏ tại bốn tỉnh, Lạng Sơn, Sơn La, Trà Vinh và Sóc Trăng. Mục đích cuối cùng của dự án nhằm khuyến khích hộ dân kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung hay nói cách khác là cải thiện tình trạng kết nối của hộ tới hệ thống.

Nhiệm vụ chính:

  • Hoàn thiện bộ công cụ khảo sát định tính – Tiếng Anh và Tiếng Việt.
  • Thực hiện công tác hậu cần để thu thập dữ liệu định tính.
  • Thực hiện các cuộc phỏng vấn định tính – 8 cuộc phỏng vấn sâu với đại diện Sở, Ban, Ngành, các bên liên quan và 40 cuộc phỏng vấn sâu với hộ dân.
  • Tuyển dụng điều tra viên phụ trách gỡ băng phỏng vấn và phiên dịch file gỡ băng sang tiếng Anh.
  • Kiểm soát chất lượng gỡ băng và file phiên dịch.
  • Hỗ trợ C4ED tuyển dụng phiên dịch cabin cho các hội thảo của Dự án.

 

Nguồn ảnh minh họa: https://vuhoangent.com/danh-muc/xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat/ 

Thời gian

11/2021 – 05/2022

KHÁCH HÀNG