LIÊN HỆ

Tel: 0353064323

BẰNG CẤP

Cử nhân kế toán và tài chính

Học viện ngân hàng

GIỚI THIỆU

Nguyễn Thị Yến là kế toán dự án tham gia vào MDRI vào tháng 1 năm 2018. Yến tốt nghiệp cử nhân kế toán và tài chính của Học Viện Ngân Hàng, Cô có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính và hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính dự án. Tại MDRI, nhiệm vụ của cô ấy là đề xuất ngân sách và thực hiện chi tiêu cho các dự án, liên hệ với các đối tác tại các tổ chức của khách hàng và báo cáo tài chính cho các dự án.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.