LIÊN HỆ

Tel: T: +84-024-3247-4668 (ext.104)

CHUYÊN MÔN

Nghiên cứu ngành & thị trường và Thương mại

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế và Khởi nghiệp, Đại học Malardalen, Thụy Điển,Thạc sỹ Doanh nghiệp và Quản lý Tài chính, Đại học Lund, Thụy Điển

GIỚI THIỆU

Nguyễn Hồng Thùy là Chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Chị Thùy đã tốt nghiệp trường đại học Lund và Marladalen Thụy Điển với hai bằng thạc sỹ về kinh tế. Chị đã tham gia vào nhiều dự án đánh giá tác động cho Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế giới, UNDP, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Ailen etc.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.