LIÊN HỆ

Tel: T: +84-024-3247-4668 (ext.103)

CHUYÊN MÔN

Kinh tế môi trường Các vấn đề xã hội Kinh tế nông nghiệp

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Nghiên cứu Phát triển Quốc tế

Trường Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen, Hà Lan

GIỚI THIỆU

Trước khi học Thạc sĩ về Kinh tế Phát triển và Kinh tế Môi trường, chị Nguyễn Mai Trang đã làm việc trên 2 năm cho các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phát triên. Việc tham gia vào các chương trình và dự án vì người nghèo ở quy mô lớn đã giúp chị phát triển các kỹ năng liên quan đến quản lý dự án, giám sát và đánh giá, cũng như cách thức làm việc với các đối tác khác nhau. Những trải nghiệm tích cực khi thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp thạc sỹ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thực tập tại viện nghiên cứu quốc tế Bioversity International tại Italia đã định hướng cho chị lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu phát triển cho sự nghiệp của mình. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Mai Trang quan tâm bao gồm giảm nghèo, quản lý các nguồn lực tự nhiên, biến đổi khí hậu, tính dễ bị tổn thương về mặt xã hội, cơ hội làm việc cho giới trẻ và hội nhập văn hóa. Chị Trang thích khảo sát thực địa ở những vùng khó khăn nhất để có được hiểu biết cho các nghiên cứu. Bên cạnh đó, thông qua việc quản lý thực hiện một số cuộc điều tra, chị Trang đã tích lũy nhiều kinh nghiệm về thiết kế công cụ khảo sát, tuyển dụng và tập huấn điều tra viên cũng như giám sát chất lượng điều tra.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.