LIÊN HỆ

Tel: T: +84-024-3247-4668 (ext.103)

CHUYÊN MÔN

Nước sạch và Vệ sinh môi trường Các vấn đề xã hội Nghiên cứu ngành & thị trường và Thương mại

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh tế

Đại học Sydney, Úc

GIỚI THIỆU

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sydney với bằng Thạc sĩ Kinh tế, Nguyễn Quỳnh Chi đã gia nhập MDRI vào năm 2014 với vị trí Chuyên viên Nghiên cứu. Trước đó, chị Chi đã có kinh nghiệm làm việc tại một cơ quan xúc tiến thương mại chính phủ và một tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia. Tại MDRI, chị Chi đang nâng cao chuyên môn về đánh giá tác động, các kĩ năng định tính và định lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực về hiệu quả của trợ cấp, đánh giá tác động, nước sạch và vệ sinh môi trường cũng như giáo dục.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.