LIÊN HỆ

Tel: T: +84-024-3247-4668 (ext.104)

CHUYÊN MÔN

Lao động Các vấn đề xã hội Hành vi doanh nghiệp

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Thương mại và Quản lý (Chuyên ngành: Kinh tế)

Đại học Lincoln, Christchurch, New Zealand

GIỚI THIỆU

Nhung Nguyễn giữ vị trí quản lý dự án của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Nhung tốt nghiệp thạc sỹ bằng xuất sắc tại trường Đại học Lincoln, New Zealand. Nhung đã có 5 năm kinh nghiệm quản lý các dự án phát triển, từ các dự án điều tra hộ gia đình, điều tra doanh nghiệp quy mô lớn đến các dự án đánh giá tác động. Nhung có thế mạnh trong việc lập kế hoạch triển khai dự án, thiết kế điều tra, tuyển dụng và tập huấn điều tra viên cũng như quản lý chất lượng và tiến độ dự án. Một số dự án quan trọng mà Nhung đã tham gia bao gồm: Khảo sát chuỗi giá trị toàn cầu 2017, Khảo sát hệ thống hộ khẩu của Việt Nam, Mang ý kiến của người dân đến các đại biểu quốc hội, Sự tham gia của Doanh nghiệp và việc tuân thủ pháp luật: một phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên. Nhung cũng đã tham gia viết nhiều báo cáo quan trọng của MDRI, bao gồm: Báo cáo 53 Dân tộc thiểu số: Ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, Báo cáo Mục tiêu Thiên niên kỉ Việt Nam 2015, vv.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.