LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.103)

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Hoàng Lâm bắt đầu làm việc tại MDRI từ tháng 4 năm 2021 với tư cách là một thực tập sinh trong 2 tháng đầu và sau đó là dưới vai trò trợ lý nghiên cứu từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất Viện, Lâm luôn cố gắng học hỏi thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm từ các công việc được giao trong các dự án của MDRI. Hoàng Lâm đang thực hiện các công việc liên quan đến thu thập và xử lý dữ liệu. Lâm có mong muốn được nâng cao trình độ của mình trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thống kê thông qua các dự án của MDRI trong tương lai.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.