CHUYÊN MÔN

Chọn mẫu
Thiết kế khảo sát

BẰNG CẤP

Tiến sĩ Thống kê

Đại học Stockholm

GIỚI THIỆU

TS Hans Pettersson là một nhà tư vấn có chuyên môn sâu về thiết kế khảo sát, đặc biệt là chọn mẫu và các phương pháp ước lượng. He was previously employed by Statistics Sweden as a methodologist on various positionsLà một nhà phương pháp luận, TS Hans Pettersson đã từng làm việc cho Statistics Sweden ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả vị trí quản lý. Là một nhà tư vấn, ông đã nhiều lần làm việc cho Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới cũng như chính phủ các nước. including managerial positions. Ông cũng từng làm cố vấn cho cơ quan thống kê quốc gia ở một số nước.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.