CHUYÊN MÔN

Chọn mẫu
Thiết kế khảo sát

BẰNG CẤP

Tiến sĩ Thống kê
Đại học Stockholm

GIỚI THIỆU

TS Hans Pettersson là một nhà tư vấn có chuyên môn sâu về thiết kế khảo sát, đặc biệt là chọn mẫu và các phương pháp ước lượng. Là một nhà phương pháp luận, TS Hans Pettersson đã từng làm việc cho Statistics Sweden ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả vị trí quản lý. Là một nhà tư vấn, ông đã nhiều lần làm việc cho Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới cũng như chính phủ các nước. Ông cũng từng làm cố vấn cho cơ quan thống kê quốc gia ở một số nước.