CHUYÊN MÔN

Quản trị Nhà nước và Thể chế

BẰNG CẤP

Tiến sỹ Chính sách Công

Đại học Harvard

GIỚI THIỆU

Tiến sỹ Trần Ngọc Anh hiện là Giảng viên trường Chính sách công và Môi trường thuộc Đại học Indiana Ông Ngọc Anh có bằng Tiến sỹ về Chính sách Công của Đại học Harvard và từng theo học ở Australia và Liên bang Nga. Lĩnh vực nghiên cứu chính của TS.Ngọc Anh tập trung về thể chế, hành vi của cán bộ nhà nước, doanh nhân và lao động ở các nước đang phát triển, cũng như các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Ông từng cộng tác với rất nhiều tổ chức quốc tế như Viện Nghiên cứu Ngân hàng thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, và nhóm nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.