CHUYÊN MÔN

Đánh giá tác động

BẰNG CẤP

Tiến sĩ Kinh tế

Đại học bang Ohio

GIỚI THIỆU

Giáo sư Daniel Westbrook đã tham gia giảng dạy tại khoa Kinh tế Đại học Georgetown (Hoa Kỳ) từ năm 1978 với chuyên môn về kinh tế vi mô ứng dụng trong kinh tế phát triển, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến Việt Nam. Giáo sư Westbrook trực tiếp giảng dạy các bộ môn Thống kê Kinh tế, Kinh tế lượng và Nguyên lý kinh tế Vi mô. Ông cũng từng giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và chương trình Kinh tế Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh. TS. Westbrook nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về đánh giá tác động sử dụng phương pháp kinh tế lượng trong đó phải kể đến đóng góp quan trọng cho sự thành công của Dự án đánh giá tác động Chương trình 135 – Giai đoạn II.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.