BẰNG CẤP

Tiến sỹ Kinh tế
Viện Kinh tế phát triển & nông nghiệp,
Đại học Hannover Leibniz, Đức

GIỚI THIỆU

Giáo sư Ari Kokko hiện đang giảng dạy về Kinh doanh Quốc tế tại trường Kinh doanh Copenhagen (CBS) và là nhà nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến kinh tế phát triển và quốc tế hóa. Hiện tại Giáo sư đang quản lý Trung tâm Kinh tế quốc tế và Các thị trường mới nổi ở CBS với lĩnh vực chuyên môn về vai trò của thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát triển. Các nghiên cứu gần đây của Giáo sư Kokko tập trung vào Trung Quốc và Đông Á. Giáo sư Kokko đã giữ nhiều vị trí quan trọng ở nhiều trường đại học và viện nghiên cứu tại khu vực Bắc Âu và là thành viên điều hành của SIDA, Chủ tịch ban điều tra của chính phủ Thụy Điển về tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu Thụy Điển.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.