LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.102)

CHUYÊN MÔN

Khảo sát và quản lý dữ liệu

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Quản lý tài chính toàn cầu

Đại học Northumbria, UK

GIỚI THIỆU

Nghiêm Hoàng Sơn là chuyên viên nghiên cứu tại MDRI. Anh tốt nghiệp với Bằng Thạc sỹ Quản lý tài chính quốc tế từ trường Đại học Northumbria, Anh quốc. Đánh giá cao tiềm năng và giá trị của lĩnh vực nghiên cứu phát triển, và đang chứng tỏ sự đam mê của mình trong lĩnh vực này, Sơn đã tập trung làm việc trong lĩnh vực trên. Anh Sơn đã từng tham gia điều tra nghiên cứu những thói quen của cộng đồng sinh viên sống và học tập trong pham vi thành phố Newcastle Anh quốc, và có kinh nghiệm với vị trí tư vấn đầu tư thị trường tài chính kênh hàng hóa thế giới. Tại MDRI, anh Sơn đã và đang phát triển sâu về mảng phân tích định lượng, định tính và triển khai dự án.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.